Duurzame eenvoud
 
 


Advies

Het energetisch verbeteren van woningen biedt een voordeel voor zowel de verhuurder als de bewoner. Verduurzaming, CO2-reductie, besparing, wooncomfort en de bouwkundige staat van het pand zijn voor ons belangrijke uitgangspunten voor een evenwichtig isolatieplan.  

Aan de hand van de klantwensen en het uitvoeren van een nulmeting van het vastgoed worden transparante en haalbare adviezen uitgebracht voor het na-isoleren van woningen en gebouwen. De circulariteit en stapelbaarheid van de concrete maatregelen hebben hierbij altijd een prominente rol in ons advies.  

Samenwerking met de keten is een integraal onderdeel om een zorgvuldige invulling te geven aan een energetisch verbeterpakket dat aansluit bij de TCO-gedachte van de klant.  

Additioneel kunnen wij voor u een begroting opstellen door informatie op te vragen bij de door u geselecteerde bedrijven.